Ja, kristne HAR lov til å spise bananer

Ja, kristne HAR lov til å høre på musikk og gå på konserter

Ja, kristne HAR lov til å gå på kino og se på TV og video og høre på radio 

Ja, kristne HAR lov til å spille PlayStation og Xbox og Nitendo og PC-spill

Ja, kristne HAR lov til å gjøre ting på Internett

Ja, kristne HAR lov til å ha det gøy også på en søndag

For enkelte kan utsagnene over virke merkelige og direkte provoserende. Men så har det da ofte vært et sett rare og merkelige "regler" og "båser"  man har  satt opp for "rett-troende" kristne.

MEN KRISTENT LIV HANDLER ABSOLUTT I DET HELE TATT IKKE OM Å PRØVE Å HOLDE ALLE VERDENS RIGIDE BUD OG REGLER !!!

Kristen tro handler om at man tror at det Bibelen sier om Gud og Jesus etc. er sant og tar til seg det som står i Bibelen, og lar det få "farve" det livet man lever. Et resultat av slikt ekte kristent liv vil være at man lar kjærligheten til Gud og til mennesker uansett rase og tro og politiske oppfatninger etc. få prege livet man lever. Mange har dessverre misbrukt folks kristne tro til å styrke egen makt egne posisjoner, slik er det dessverre innen alle "religioner". Men om vi ser på de som virkelig har preget verdenssamfunnet når det gjelder å tale de svakestes sak så vil man finne at mange av disse har en sterk kristen forankring og en sterk tro på at troen på Jesus Kristus VIRKELIG SETTER FOLK I FRIHET fra synd og slaveri! Moder Teresa tok seg av de minste på gata i Calcutta i India (veldedighet)... Biskop Desmond Tutu talte de svartes sak i det hvite Sør-Afrika (anti apartheid)... Tidligere alkoholiker Ludvig Karlsen startet sammen med kona Lise det som etter hvert skulle utvikle seg til det største rehabiliterings-arbeidet blant rusavhengige i norge, bare få år etter at de selv ble frelst (som vi kristne sier det når vi "starter tro på Jesus")... Dette er kristen tro i praksis...

Sant kristent liv handler om kontakt med "vår frelser" Jesus Kristus (ordet Frelser betyr "Redningsmann") og å forsøke leve slik Gud vil vi skal leve. Det handler IKKE om at man ikke har lov å gjøre eller alt man MÅ gjøre, skjønt det er noen ting man som mennesker gjør klokt i å forholde seg til hvis man skal ha et OK liv og leve slik Herren Jesus Kristus ønsker vi skal leve... Man vil fort finne ut at man IKKE klarer å leve "helt etter boka" hvis man prøver "få det til". De som er ærlig troende vil fort skjønne at man trenger det Bibelen refererer til som "Nåde". Og det får man hvis man ber om det, uten å fortjene noe som helst! Det ligger faktisk i begrepet "Nåde" at man ikke fortjener det og ikke kan "kjøpe" det med gode gjerninger...

Kristen tro er å være sammen med Jesus Kristus og gå dit han viser oss at vi skal gå med livene våre (og Han har lovet å være med og gi oss styrke)!

Kristen tro er å komme til Jesus Kristus og la seg prege av ham og begynne å la seg prege av godhet og sannhet og rettferdighet og legge fra seg alle onde gjerninger og all ondskap og fiendskap!

Kristen tro er at en som sliter får finne hvile. Jesus sier i følge Bibelen "Kom til meg dere som sliter så skal dere finne hvile".

Kristen tro er at man skal slutte å krige mot hverandre og heller hjelpe de som ikke har det like bra som en selv!

En kristen kan fint gå på en rockekonsert eller spille gitar eller trommer i rockeband, men bør selvsagt gjøre seg opp en mening om det vedkommende gjør sender OK signaler til folk vedkommende kjenner.

En kristen kan fint være skuespiller i film og tv og på teater, men bør selvsagt vurdere om det de fremfører er OK eller om det strider mot vedkommendes kristne overbevisning og slik Herren som har skapt oss vil vi skal leve.

HVORFOR ER VI KRISTNE? Vår hellige Gud og Skaper (ofte referert til som "Herren" og "Vår Herre") ser at vi, hans skapninger, ikke klarer å leve slik vi er skapt til. Vi synder, og vi synder ofte dagen lang. Krig og annen ufred mennesker i mellom, misunnelse, hat, uærlige tanker og gjerninger, "you name it we do it" som man kan si på engelsk... Og syndens lønn er evig død og fortapelse i følge Bibelen. Men vår Gud ville ikke se sin kjæreste skapning dø, han som har skapt alle mennesker individuelt ville gi oss en fair sjanse til å slippe evig død og fortapelse og elendighet, ved at hver den som tar i mot "redningsmannen" Jesus Kristus og blir "frelst" ("reddet") skal få komme inn i Evigheta når livet "her nede" er over. "Evigheta" er ofte referert til som "Himmelen", der Gud sjøl bor!

GUD LAR IKKE OSS HANS DYRESTE OG FLOTTESTE SKAPNINGER GÅ EVIG FORTAPT UTEN Å GI OSS FAIR SJANSE !!!

De første menneskene på jorda gjorde i følge Bibelen en svæææær bommert, de brøt med Skaperen og gikk sin egen vei, og vips så har vi anno 2000 opplevd haugevis av kriger (hvorav to av global art). Vi opplever at folk rundt oss (og vi sjøl) lyver og stjeler og ødelegger både for seg sjøl og andre. Folk er griske, og "går over lik" for å tjene mest mulig penger og makt og ære. Og vi forurenser og ødelegger vår egen planet som også er vårt eneste livsgrunnlag. Vi "sager av greina vi sitter på"... De første menneskene ble lurt av Djevelen til å tro at de kunne bli som Gud hvis de brøt den eneste regelen det står i Bibelen at Gud hadde gitt dem i Paradis. Syndefallet... Og vi ble dratt med i syndens dragsug... Snakk om blemme!

Som kristen så vil man føle det naturlig å møte andre kristne og dele sin tro og sine opplevelser med andre som føler og opplever mye av det samme. Og man vil fort kjenne en trang til å lære mer om sin tro og tilbe sin Herre og Frelser. Derfor ble det dannet menigheter (forsamlinger) av diverse arter der troende kristne møter hverandre allerede rett etter at Jesus Kristus "sto opp fra døden" og overvant den i vårt sted. Det er dette behovet for å møte andre troende som har utviklet seg gjennom årenes løp til de kirker og menigheter og bedehus man ser i dag anno 2000-tallet. Jeg tilhører selv en kristen menighet (forsamling) i Oslo som kalles Oslo Vineyard Kristne Fellesskap.

Er du interessert i å vite hva vi i Oslo Vineyard Kristne Fellesskap står for og hvor vi holder til og når vi har møter etc. så kan du enten ringe 24070707 (slå +47 først hvis du ringer fra utlandet) eller gå inn på www.Oslo.Vineyard.no. Vi er en del av den internasjonale evangelisk krisntne bevegelsen av uavhengige Vineyardmenigheter.

Vineyard Norden er den nordiske grenen av Vineyard-bevegelsen, og har uavhengige menigheter rundt om i 4 nordiske land. For å se en total oversikt over nordiske Vineyard-forsamlinger kan du gå inn på Vineyard Norden sine sider på www.Vineyard.se.

© 2011 Karl-Kristian Skreppvin